Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Ladimir Jaksetič

Podlipa 48
1360 Vrhnika
tel.: 01/75-53-548

Zavetnik: sv. Brikcij, škof