Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Franc Maček
Duhovni pomočnik: Dragan Adam
Stalni diakon: mag. Andrej Justinek

Planina pri Rakeku 33
6232 Planina pri Rakeku
tel.: 05/75-65-023
[email protected]

Zavetnica: sv. Marjeta, devica, mučenka

Več na …