Marjan Smerke – Družina d.o.o

Nova Oselica 3
4225 Sovodenj
tel.: 04/51-95-087
Oskrbovana iz Trata – Gorenja vas

Zavetnik: sv. Janez Nepomuk, mučenec