Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Janez Zupanc

Voglarjeva 13
4202 Naklo
tel.: 04/25-71-069

Zavetnik: sv. Peter, apostol