Marjan Smerke – Družina d.o.o

Motnik 26
1221 Motnik
tel.: 01/83-48-184
Oskrbovana iz Zgornjega Tuhinja

Zavetnik: sv. Jurij, mučenec