Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: p. Milan Kadunc OFM

Mošnje 8
4240 Radovljica
tel.: 04/53-38-878
[email protected]

Zavetnik: sv. Andrej, apostol

Več na …