Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: mag. Pavel Pibernik

Polčeva 11
1240 Kamnik
tel.: 01/83-97-277

Zavetnica: Marija vnebovzeta

Več na …