Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnijski upravitelj: Jože Kovačič

Lučine 13
4224 Gorenja vas
tel.: 04/51-81-000

Zavetnik: sv. Vid, mučenec