Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Bojan Traven

Hrib 98
1318 Loški Potok
tel.: 01/83-67-365

Zavetnik: sv. Lenart, opat

Več na …