Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: msgr. Anton Kompare
Stalni diakon: Matej Križanič

Kolezijska 1
1000 Ljubljana
tel.: 01/28-35-060
[email protected]

Zavetnik: sv. Janez Krstnik

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …