Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Zdravko Žagar

Trubarjeva 80
1000 Ljubljana
tel.: 01/23-06-900

Zavetnik: sv. Peter, apostol

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …