Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: mag. Roman Starc
Duhovni pomočnik:
Milan Knep

Dolničarjeva 1
1000 Ljubljana
tel.: 01/23-42-690

Zavetnik: sv. Nikolaj, škof

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …