Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Peter Možina
Kaplan: Tine Povirk

Na Žalah 2
1000 Ljubljana
tel.: 01/43-72-203
[email protected]

Stara župnijska cerkev je posvečena: povišanju sv. Križa
Nova župnijska cerkev je posvečena: vsem svetim

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …