Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnijski upravitelj: p. Tomaž Mikuš DJ

Gornji trg 18
1000 Ljubljana
tel.: 01/42-55-028

Zavetnik: sv. Jakob st., apostol

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …