Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: mag. Miran Kelvišar

Štembalova ulica 1
1113 Ljubljana
tel.: 01/56-57-690
[email protected]

Zavetnik: sv. Jurij

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …