Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: br. Matej Štravs OFMCap
Duhovni pomočnik: br. Luka Modic OFMCap
Duhovni pomočnik: br. Jurij Slamnik OFMCap
Duhovni pomočnik: br. Klemen Verdev OFMCap

Mekinčeva 3
1000 LJUBLJANA
tel.: 01/54-24-872
[email protected]

Zavetnik: sv. Štefan, diakon, mučenec

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …