Marjan Smerke – Družina d.o.o

Cesta v Šmartno 38
1000 Ljubljana
tel.: 01/54-12-100
Oskrbovana iz župnije: Sv. Jakob ob Savi

Zavetnik: sv. Martin, škof

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …