Marjan Smerke – Družina d.o.o

Župnik: Ivan Jagodic
Duhovni pomočnik: Marko Pajk

Prušnikova 90
1210 Ljubljana – Šentvid
tel.: 01/51-28-130

Zavetnik: sv. Vid, mučenec

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …