Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Alojzij Zupan SDB
Duhovni pomočnik: Jure Babnik SDB

Rudnik I/13
1108 Ljubljana
tel.: 01/42-02-136

Zavetnika: sv. Simon in Juda Tadej, apostola

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …