Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Jože Stržaj

Podutiška cesta 130
1126 Ljubljana
tel.: 01/51-87-046

Župnijska cerkev je posvečena: svetemu Rešnjemu Telesu in Krvi

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …