Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Simon Kvaternik
Duhovni pomočnik: Anton Bidovec

Prvomajska 14
1110 Ljubljana
tel.: 01/52-42-340

Župnijska cerkev je posvečena: sv. Družini

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …