Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: p. Pavle Jakop OFM
Kaplan: p. Vid Lisjak OFM
Kaplan: p. Jan Cvetek OFM
Duhovni pomočnik: p. dr. Christian Gostečnik OFM
Duhovni pomočnik: p. dr. Edvard Kovač OFM
Duhovni pomočnik: p. Janko Žagar OFM
Stalni diakon: mag. Gregor Pavlič
Stalni diakon: dr. Peter Skoberne
Stalni diakon: Anton Založnik

Prešernov trg 4
1000 Ljubljana
tel.: 01/24-29-300
[email protected]

Župnijska cerkev je posvečena: Gospodovemu oznanjenju Mariji

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …