Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Igor Dolinšek
Duhovni pomočnik: prelat Anton Slabe

Podutiška 20
1118 Ljubljana
tel.: 01/51-71-064
[email protected]

Zavetnica: Božja Mati Marija

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …