Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Andrzej Maksymilian Gósek
Duhovni pomočnik: Drago Žumer

Cerutova 20
1000 Ljubljana
tel.: 01/52-80-338
[email protected]

Zavetnik: sv. Angeli varuhi

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …