Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Sebastjan Likar

Kališnikov trg 3
1131 Ljubljana
tel.: 01/56-12-223
[email protected]

Zavetnik: sv. Kancijan in tov., mučenci

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …