Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: p. Primož Jakop DJ
Kaplan: p. mag. Marko Pavlič DJ
Stalni diakon: France Bavec

Vodnikova 279
1000 Ljubljana
tel.: 01/58-30-030
        01/58-30-032
[email protected]

Župnijska cerkev je posvečena: Kristusovemu učlovečenju

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …