Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Stanko Štefanič
Duhovni pomočnik: Gregor Bregar
Duhovni pomočnik: Klemen Loboda

Stare Črnuče 13
p.p. 22
1231 Ljubljana – Čnuče
tel.: 01/56-12-882

Zavetnika: sv. Simon in Juda Tadej, apostola

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …