Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: p. Ambrož Mušič OFM
Kaplan:
p. dr. Miran Špelič OFM
Kaplan: p. Regalat Razbočan OFM

Kuzmičeva 6
1000 Ljubljana
tel.: 01/43-68-781
[email protected]

Zavetnika: sv. Ciril in Metod, slovanska apostola

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …