Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Črna vas 48
1108 Ljubljana
tel.: 01/42-72-218
Oskrbovana z Ljubljana – Rakovnik

Zavetnik: sv. Mihael, nadangel

Ulice in trgi, ki so vključeni v župnijo se nahajajo v knjigi:
Čižman, Marko. 2006. Ljubljana: Ulice, ceste in trgi po župnijah. Ljubljana: Nadškofija Ljubljana.

Več na …