Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Duhovni pomočnik: br. mag. Marko Senica OFMCap

Mali Lipoglav 15
1293 Šmarje – Sap
GSM: 051/672-747
Oskrbovana iz župnije Grosuplje

Zavetnik: sv. Nikolaj, škof