Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Leskovica 4
4224 Gorenja vas
tel.: 04/51-80-331
Oskrbovana iz Trata – Gorenja vas

Zavetnik: sv. Urh, škof

Več na …