Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Ivo Kožuh

Cesta kokrškega odreda 1
4294 Križe
tel.: 04/59-57-226

Župnijska cerkev je posvečena: povišanju sv. Križa