Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: dr. Andrej Naglič
Duhovni pomočnik: Vincenc Podbevšek

Tavčarjeva 43
4000 Kranj
tel.: 04/28-07-200
[email protected]

Zavetnik: sv. Kancijan in tov., mučenci

Več na …