Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Kolovrat 22
1411 Izlake
tel.: 03/56-75-115
[email protected]

Oskrbovana iz Vač

Zavetnik: sv. Lovrenc, diakon, mučenec