Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Martin Kočevar

Kamna Gorica 50
4246 Kamna Gorica
tel.: 04/53-36-651

Župnijska cerkev je posvečena: Presveti Trojici