Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: dr. Peter Nastran

Gorska pot 2
4270 Jesenice
tel.: 04/58-06-000

Zavetnika: sv. Ingenuin in Albuin, škofa

Več na …