Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Ciril Istenič

Javorje 2
4223 Poljane nad Škofjo Loko
tel.: 04/51-89-060

Zavetnik: sv. Tilen (Egidij), opat