Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Javor 1
1261 Ljubljana – Dobrunje
Oskrbovana iz župnije Sostro

Zavetnica: sv. Ana