Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Matjaž Križnar

Jarška c. 65 Srednje Jarše
1230 Domžale
tel.: 01/72-12-963
[email protected]

Zavetnika: sv. Mohor in Fortunat, mučenca

Več na …