Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Janče 3
1260 Ljubljana – Polje
Oskrbovana iz Prežganja

Zavetnik: sv. Miklavž, škof

Več na …