Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Jurij Zadnik

Rimska 15
1295 Ivančna Gorica
tel.: 01/78-77-325
[email protected]

Zavetnik: sv. Jožef, delavec

Več na …