Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Janez Avsenik
Kaplan: Janez Pavel Šuštar
Duhovni pomočnik: Anton Košir SDB

Troštova ul. 12
1292 Ig pri Ljubljani
tel.: 01/42-02-550
[email protected]

Zavetnik: sv. Martin, škof

Več na …