Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Hotedršica 63
1372 Hotedrščica
Oskrbovana iz Planine pri Rakeku

Zavetnik: sv. Janez Krstnik