Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Janez Smrekar

Slovenska cesta 11
1354 Horjul
tel.: 01/75-49-110

Zavetnica: sv. Marjeta, mučenka