Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Tadej Ložar

Gostičeva 2,
1235 Radomlje
tel.: 01/72-27-396

Župnijska cerkev je posvečena: Marijinemu rojstvu

Več na …