Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Spodnje Duplje 81
4203 Duplje
tel.: 04/25-71-555
Oskrbovana iz Tržič – Bistrica


 

Zavetnik: sv. Vid, mučenec