Marjan Smerke – Družina d. o.

Župnija je bila s 1.1.2020 pridružena župniji Loški Potok.