Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Aleš Pečavar

Strma pot 2
1331 Dolenja vas
tel.: 01/83-74-093

Zavetnik: sv. Rok, spokornik

Več na …