Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Alojzij Grebenc

Dol 1/f
1262 Dol pri Ljubljani
tel.: 01/56-39-096
[email protected]

Zavetnica: sv. Marjeta, mučenka

Več na …