Marjan Smerke – Družina d. o. o.

Župnik: Franc Škulj
Kaplan: Marinko Bilandžić

Videm 33
1312 Videm – Dobrepolje
tel.: 01/78-07-207
[email protected]

Župnijska cerkev je posvečena: povišanju sv. Križa